Verkiezingen in India, Europa en de USA

Redactioneel
en Inhoud

INHOUD
REDACTIONEEL

Het 82e lustrum dat we in mei gaan vieren, heeft een aantrekkelijk programma, ook voor alumni. Het thema is ‘Making Connections’. Letterlijk een open deur - welkom! - want verbinden, connecties maken en onderhouden, dat deed de Groningse universiteit al in 1614. En nog steeds, zoals je ziet en leest als je lekker door dit Lentenummer rolt.

Verbinding maken we bijvoorbeeld met het buitenland, waar een deel van onze onderzoekers en studenten vandaan komen, waar alumni wonen en verkiezingen zijn die onderzoekers nauwlettend volgen, zoals in India, de VS en Europa. Verbinden doen we ook hier in het Noorden, zoals met de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij, NOM, waarvan RUG-onderzoekers en -studenten het 50-jarig bestaan in beeld hebben gebracht. Of met hbo-collega’s waarmee hoogleraar Katja Loos binnen de Universiteit van het Noorden biologisch afbreekbare plastics ontwerpt.

Een verbinder pur sang is ook hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma. Hij betrekt over de hele wereld Jan en alleman bij zijn onderzoek naar de leefwereld van ‘waakvogels’, die ons vertellen wat de natuur nodig heeft om in stand te blijven. Ook Marie-José van Tol, de professor op de cover, werkt niet alleen hard aan het helpen voorkomen van een volgende mentale depressie, maar is ook op allerlei manieren actief om de wetenschap minder ongenaakbaar te maken en aantrekkelijk voor het publiek. Daarvoor werd ze meermaals gelauwerd, onder meer met de AkademieKus van onderwijsvakbond AOb.

Laat je meenemen naar Bonaire, het Anne Frank Huis in Amsterdam of naar het rijk der verbeelding van André Aleman. Laat je meeslepen door wetenschappers en artiesten op het Festival der Verwondering, woensdagavond 22 mei, of, in deze Broerstraat 5, door de drieteenstrandlopers en lepelaars, die gaan vertellen over de veranderingen op het Wad. En verbaas je over de wonderbaarlijke snorharen van de zeehond, die aanleiding waren tot de oprichting van een bedrijf.

Maar de ultieme verbinding maak je natuurlijk zelf, op zaterdag 25 mei. Met oud-studiegenoten en -docenten, met je herinneringen en met de straten en kroegen van Groningen. Wees welkom op de Alumnidag!

Het 82e lustrum dat we in mei gaan vieren, heeft een aantrekkelijk programma, ook voor alumni. Het thema is ‘Making Connections’. Letterlijk een open deur - welkom! - want verbinden, connecties maken en onderhouden, dat deed de Groningse universiteit al in 1614. En nog steeds, zoals je ziet en leest als je lekker door dit Lentenummer rolt.

Verbinding maken we bijvoorbeeld met het buitenland, waar een deel van onze onderzoekers en studenten vandaan komen, waar alumni wonen en verkiezingen zijn die onderzoekers nauwlettend volgen, zoals in India, de VS en Europa. Verbinden doen we ook hier in het Noorden, zoals met de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij, NOM, waarvan RUG-onderzoekers en -studenten het 50-jarig bestaan in beeld hebben gebracht. Of met hbo-collega’s waarmee hoogleraar Katja Loos binnen de Universiteit van het Noorden biologisch afbreekbare plastics ontwerpt.

Een verbinder pur sang is ook hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma. Hij betrekt over de hele wereld Jan en alleman bij zijn onderzoek naar de leefwereld van ‘waakvogels’, die ons vertellen wat de natuur nodig heeft om in stand te blijven. Ook Marie-José van Tol, de professor op de cover, werkt niet alleen hard aan het helpen voorkomen van een volgende mentale depressie, maar is ook op allerlei manieren actief om de wetenschap minder ongenaakbaar te maken en aantrekkelijk voor het publiek. Daarvoor werd ze meermaals gelauwerd, onder meer met de AkademieKus van onderwijsvakbond AOb.

Laat je meenemen naar Bonaire, het Anne Frank Huis in Amsterdam of naar het rijk der verbeelding van André Aleman. Laat je meeslepen door wetenschappers en artiesten op het Festival der Verwondering, woensdagavond 22 mei, of, in deze Broerstraat 5, door de drieteenstrandlopers en lepelaars, die gaan vertellen over de veranderingen op het Wad. En verbaas je over de wonderbaarlijke snorharen van de zeehond, die aanleiding waren tot de oprichting van een bedrijf.

Maar de ultieme verbinding maak je natuurlijk zelf, op zaterdag 25 mei. Met oud-studiegenoten en -docenten, met je herinneringen en met de straten en kroegen van Groningen. Wees welkom op de Alumnidag!

REDACTIONEEL
INHOUD