Playlist 2,
met louter RUG-alumni

Alumnibijeenkomsten, publiekslezingen en andere activiteiten

Het grabbeltonbeleid
van ‘Den Haag’

Beiden critici van
de overheid:
oud-rijksambtenaar Josine Teeuw en rechtsfilosoof
Pauline Westerman

Redactioneel
en Inhoud

INHOUD
REDACTIONEEL

Panta rhei, alles stroomt, dat weten we. Maar de wereld lijkt nu wel erg op drift. Overal heerst er wantrouwen en polarisatie en woeden oorlogen. Wat kunnen we daar tegenover stellen? Mensen samenbrengen, samen laten praten is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toch lukt juist dat in de wetenschap goed. Zoals de kinderarts en de informaticus die samen een betere astmatest ontwikkelen. In deze Broerstraat 5 lees je meer mooie voorbeelden van onderzoekers van verschillende disciplines die elkaar hebben gevonden en succesvol samen-werken. 

‘Ze willen dat alles bij het oude blijft, maar dat kan niet,’ zegt een hoogleraar ‘duurzaam ondernemen in een circulaire economie’ in dit nummer. En gelijk heeft hij. Er is verandering nodig op vele fronten. Daarom hebben we het in dit herfstnummer over landbouw-transitie, herstel van de ecologie op het wad, herstel van het vertrouwen in de overheid en problemen en kansen als het gaat over migratie. 

Ook de Broerstraat 5 heeft, zoals je waarschijnlijk weet, een flinke transitie achter de rug: twee van de vier jaarlijkse edities zijn niet meer op papier, maar alleen in hun online hoedanigheid te lezen. Om zo de enorm gestegen kosten voor druk en verzending wat te ondervangen. Er waren teleurgestelde reacties, maar gelukkig ook veel positieve. Het winternummer wordt weer op papier toegestuurd, maar nu, in het najaar, willen we de extra mogelijkheden van een digitale editie weer goed benutten: met onze rubrieken Spotified en Instagram, met de fotoserie, de video en de boeken-rubriek. Allemaal direct aanklikbaar. Om de metamorfose te bekronen zijn we een nieuwe rubriek begonnen: ‘Alumni verliefd’, over liefdesrelaties die ontstonden op onze universiteit. Deze keer de bèta Benthe en alfa Jason, die elkaar via de Groningse UB hebben gevonden. 

INHOUD
REDACTIONEEL

Panta rhei, alles stroomt, dat weten we. Maar de wereld lijkt nu wel erg op drift. Overal heerst er wantrouwen en polarisatie en woeden oorlogen. Wat kunnen we daar tegenover stellen? Mensen samenbrengen, samen laten praten is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toch lukt juist dat in de wetenschap goed. Zoals de kinderarts en de informaticus die samen een betere astmatest ontwikkelen. In deze Broerstraat 5 lees je meer mooie voorbeelden van onderzoekers van verschillende disciplines die elkaar hebben gevonden en succesvol samenwerken. 

‘Ze willen dat alles bij het oude blijft, maar dat kan niet,’ zegt een hoogleraar ‘duurzaam ondernemen in een circulaire economie’ in dit nummer. En gelijk heeft hij. Er is verandering nodig op vele fronten. Daarom hebben we het in dit herfstnummer over landbouwtransitie, herstel van de ecologie op het wad, herstel van het vertrouwen in de overheid en problemen en kansen als het gaat over migratie. 

Ook de Broerstraat 5 heeft, zoals je waarschijnlijk weet, een flinke transitie achter de rug: twee van de vier jaarlijkse edities zijn niet meer op papier, maar alleen in hun online hoedanigheid te lezen. Om zo de enorm gestegen kosten voor druk en verzending wat te ondervangen. Er waren teleurgestelde reacties, maar gelukkig ook veel positieve. Het winternummer wordt weer op papier toegestuurd, maar nu, in het najaar, willen we de extra mogelijkheden van een digitale editie weer goed benutten: met onze rubrieken Spotified en Instagram, met de fotoserie, de video en de boekenrubriek. Allemaal direct aanklikbaar. Om de metamorfose te bekronen zijn we een nieuwe rubriek begonnen: ‘Alumni verliefd’, over liefdesrelaties die ontstonden op onze universiteit. Deze keer de bèta Benthe en alfa Jason, die elkaar via de Groningse UB hebben gevonden.