Zeegrasherstel in de Waddenzee

Ooit kende Nederland uitgestrekte zeegrasvelden en een bloeiende zeegrasindustrie. De planten werden gebruikt voor dijkversteviging, matrasvulling, isolatiemateriaal en bemesting. Door ziekte, de Afsluitdijk, vermesting en verstoring is dit groot zeegras (Zostera marina) grotendeels verdwenen.

En daarmee verdween ook een bijzonder ecosysteem. Want zeegras is een belangrijke plant in de Waddenzee en in soortgelijke ondiepe kustzeeën, overal ter wereld. Het gras houdt de bodem vast, dempt golfslag en biedt voedsel en bescherming voor allerlei dieren.

Marien ecoloog Laura Govers doet bij de RUG en het NIOZ onderzoek naar zeegrasherstel. Bij het eiland Griend boekte zij succes met het uitzetten van jonge zeegrasplantjes die aansloegen en zich inmiddels vermeerderd hebben tot bescheiden nieuwe zeegrasveldjes. In een podcast van de RUG vertelde zij over haar onderzoek.

Vorig jaar won zij als hoofdonderzoeker in een consortium een aanbesteding van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor opschaling zeegrasherstel. Fotograaf Eddo Hartmann maakte foto’s van het onderzoek(sgebied). Zie de fotocarrousel op pagina 15.

Politiek en media voeden zorgen over sociale scheidslijnen

De indruk ontstaat dat polarisatie in de samenleving steeds meer toeneemt, net als ongelijkheid en segregatie. Maar is dat wel zo?
Uit onderzoek komt een opmerkelijk beeld naar voren, zegt bijzonder hoogleraar sociologie aan de RUG, Jochem Tolsma, die op 13 oktober zijn oratie hield. Hij doet al jaren onderzoek naar deze verschijnselen. Tolsma in een
opiniestuk op de RUG-website: ‘Wat we eigenlijk keer op keer zien in onderzoeken is dat de sociale scheidslijnen niet toenemen. Dat lijkt verrassend omdat we in de media niet anders horen dan dat er steeds meer groepen tegenover elkaar komen te staan.’

Opening Academisch jaar en rede Taku Mutezo

‘Waarom, Why, or in my native language Ndau: Ngeyi. Not too long ago, 10 years ago to be exact, I was sitting where some of you are sitting here today. I was a student from Zimbabwe. Far away from home, far from my family and friends, but motivated to start studying law in this magnificent city, with a unique name that I’m still learning to pronounce: Groningen.’

Zo begon Taku Mutezo, Alumnus van het Jaar 2023, haar gloedvolle rede tijdens de Opening van het Academisch Jaar op 1 september jl. In het zomernummer van Broerstraat 5 hadden wij een interview met haar. Een video van de openings-plechtigheid is hier te vinden, alsook de tekst van de afscheidsspeech van Rector Magnificus Cisca Wijmenga en meer.

Basisinkomen blijkt effectieve ontwikkelingshulp

Gewoon geld overmaken aan mensen die in armoede leven werkt. Ze investeren het dan in voedsel, schoon drinkwater, onderwijs en een duurzaam huis met zonnepanelen. Dat blijkt uit een onderzoek van economen van de RUG naar een project van de Nederlandse organisatie INclusion, die in 2020 als eerste een basisinkomenproject startte in Oeganda.

Spraakmakende boeken

Openbare lezingen over spraakmakende boeken bij de
Faculteit der Letteren:

19 oktober (25 oktober in Leeuwarden) spreekt
Sander Brouwer over Het internaat van Serhi Zjadan.

23 november (29 november in Leeuwarden) bespreekt Liesbeth Korthals Altes De diepst verborgen herinnering van de mens van Mohamed Mbougar Sarr.

Podcast polarisatie-expert

Hoe kunnen we het mechanisme van polarisatie begrijpen en hoe zouden we ermee om moeten gaan? Filosoof en auteur Bart Brandsma (1967) heeft hiertoe in de loop der jaren een uniek model ontwikkeld. Brandsma studeerde sociale en politieke filosofie aan de RUG en publiceerde in 2016 het boek Polarisatie, Inzicht in de dynamiek van wij-zij denken. Zijn eerdere boek De hel dat is de ander, Het verschil in denken van moslims en niet-moslims (2006) werd genomineerd voor de prestigieuze Socrates Wisselbeker voor meest toegankelijke filosofieboek. Zijn podcasts over polarisatie en meer informatie zijn te vinden op www.insidepolarisation.nl.

VARIA

Nieuwe naam: Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij

Per 1 september is Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij de nieuwe naam van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen. Het waarom hiervan is hier te lezen. Overigens blijft de Bachelor Theologie gewoon bestaan.

Gedenkboek 50 jaar U-raad en CvB Groningen

Ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van het College van Bestuur en de Universiteitsraad van de RUG is het tweetalige gedenkboek Evenwichtskunst / Balancing Act -Universiteitsraad en College van Bestuur in Groningen 1972-2022 uitgegeven. Het is geschreven en samengesteld door Bart Beijer, Gert Gritter, Mariet Hofstee en Monique Peperkamp, met het accent op de laatste twee decennia. In een kort historisch overzicht staat het beleid van de opeenvolgende Colleges van Bestuur centraal. Onderwerpen als het Groningse Harmoniemodel en de Nobelprijs voor Ben Feringa komen aan de orde, maar ook bijvoorbeeld het mislukte Yantai-project in China blijft niet onvermeld.

www.kleineuil.nl
€ 25,– of gratis downloaden bij de University Press

FOTO: LEONI VAN RISTOK

Duurzame nanogenerator van pitrusschuim

Wie wel eens met zijn nagel een stengel pitrus openreet, weet dat daar een strengetje schuimachtig spul in zit. Macro-moleculair chemicus Qi Chen ontdekte dat de unieke vorm van de ‘sneeuwvlokjes’ in de pitrusstengel perfect is voor de bouw van een nanogenerator: een piepklein apparaatje dat een elektrische lading produceert, bruikbaar als sensor of als energiebron. Zo’n nanogenerator kan de huidige trend van steeds kleinere draagbare devices helpen verduurzamen en de plaats innemen van batterijen. Lees hier meer over dit onderzoek.

Onvrede verklaard vanuit geografische blik

Promovendus Bram van Vulpen doet bij Campus Fryslân onderzoek naar de kloof tussen Randstad en regio. ‘De kloof wordt echt door mensen beleefd, en met goede redenen. Ik denk niet altijd dat er evengoed oog is voor de ruimtelijke verschillen binnen Nederland. Hij concludeert uit zijn onderzoek: ‘De overheid is inclusiever geworden tegenover achtergestelde regio’s, maar van eerlijke verdeling is nog niet meteen sprake.’

Kennismaking met de nieuwe rector

Op 1 september volgde Jacquelien Scherpen Cisca Wijmenga op als rector magnificus van de RUG. Net als haar voorgangers levert zij graag haar bijdrage aan Broerstraat 5 met een column. In dit herfstnummer vind je haar eerste op pagina 3. Scherpen werd in 2006 hoogleraar in Groningen en in 2013 directeur van ENTEG (Engineering and Technology Institute Groningen). In 2020 werd zij benoemd tot Captain of Science van de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en dit voorjaar overhandigde Prinses Beatrix haar de Prins Friso Ingenieursprijs 2023. Je kan nader met haar kennismaken in deze korte, vrolijke video

FOTO: WWW.PJOTR WIESE.NL

FOTO: REYER BOXEM

Gaswinning in Groningen: opkrabbelen na een fiasco

De gaswinning in Groningen heeft de relaties tussen alle betrokken partijen beschadigd. Agustin De Julio Pardo beschrijft in een artikel op de RUG-site hoe hij onderzoekt op welke manier deze partijen met elkaar kunnen worden verzoend en hoe het onderlinge vertrouwen kan worden hersteld. Hij is promovendus bij het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen. Ook noemt De Julio Pardo de podcast die hij met collega-onderzoeker Hannah Porada maakt. ‘In Wonderlaand vertellen we op een informele, niet-wetenschappelijke manier verhalen over de cultuur en geschiedenis van Groningen. Experts op allerlei gebieden komen aan het woord over onderwerpen als psychologie, muziek, dialect, geschiedenis en nog veel meer.’

Zeegrasherstel in de Waddenzee

Ooit kende Nederland uitgestrekte zeegrasvelden en een bloeiende zeegrasindustrie. De planten werden gebruikt voor dijkversteviging, matrasvulling, isolatiemateriaal en bemesting. Door ziekte, de Afsluitdijk, vermesting en verstoring is dit groot zeegras (Zostera marina) grotendeels verdwenen.

En daarmee verdween ook een bijzonder ecosysteem. Want zeegras is een belangrijke plant in de Waddenzee en in soortgelijke ondiepe kustzeeën, overal ter wereld. Het gras houdt de bodem vast, dempt golfslag en biedt voedsel en bescherming voor allerlei dieren.

Marien ecoloog Laura Govers doet bij de RUG en het NIOZ onderzoek naar zeegrasherstel. Bij het eiland Griend boekte zij succes met het uitzetten van jonge zeegrasplantjes die aansloegen en zich inmiddels vermeerderd hebben tot bescheiden nieuwe zeegrasveldjes. In een podcast van de RUG vertelde zij over haar onderzoek.

Vorig jaar won zij als hoofdonderzoeker in een consortium een aanbesteding van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor opschaling zeegrasherstel. Fotograaf Eddo Hartmann maakte foto’s van het onderzoek(sgebied). Zie de fotocarrousel op pagina 15.

Politiek en media voeden zorgen over sociale scheidslijnen

De indruk ontstaat dat polarisatie in de samenleving steeds meer toeneemt, net als ongelijkheid en segregatie. Maar is dat wel zo?
Uit onderzoek komt een opmerkelijk beeld naar voren, zegt bijzonder hoogleraar sociologie aan de RUG, Jochem Tolsma, die op 13 oktober zijn oratie hield. Hij doet al jaren onderzoek naar deze verschijnselen. Tolsma in een
opiniestuk op de RUG-website: ‘Wat we eigenlijk keer op keer zien in onderzoeken is dat de sociale scheidslijnen niet toenemen. Dat lijkt verrassend omdat we in de media niet anders horen dan dat er steeds meer groepen tegenover elkaar komen te staan.’

Opening Academisch jaar en rede Taku Mutezo

‘Waarom, Why, or in my native language Ndau: Ngeyi. Not too long ago, 10 years ago to be exact, I was sitting where some of you are sitting here today. I was a student from Zimbabwe. Far away from home, far from my family and friends, but motivated to start studying law in this magnificent city, with a unique name that I’m still learning to pronounce: Groningen.’

Zo begon Taku Mutezo, Alumnus van het Jaar 2023, haar gloedvolle rede tijdens de Opening van het Academisch Jaar op
1 september jl. In het zomernummer van Broerstraat 5 hadden wij een interview met haar. Een video van de openingsplechtigheid is hier te vinden, alsook de tekst van de afscheidsspeech van Rector Magnificus
Cisca Wijmenga en meer.

FOTO: REYER BOXEM

FOTO: LEONI VAN RISTOK

Het dorp Welle, Oeganda

Spraakmakende boeken

Openbare lezingen over spraakmakende boeken bij de
Faculteit der Letteren:

19 oktober (25 oktober in Leeuwarden) spreekt
Sander Brouwer over Het internaat van Serhi Zjadan.

23 november (29 november in Leeuwarden) bespreekt Liesbeth Korthals Altes De diepst verborgen herinnering van de mens van Mohamed Mbougar Sarr.

Podcast polarisatie-expert

Hoe kunnen we het mechanisme van polarisatie begrijpen en hoe zouden we ermee om moeten gaan? Filosoof en auteur Bart Brandsma (1967) heeft hiertoe in de loop der jaren een uniek model ontwikkeld. Brandsma studeerde sociale en politieke filosofie aan de RUG en publiceerde in 2016 het boek Polarisatie, Inzicht in de dynamiek van wij-zij denken. Zijn eerdere boek De hel dat is de ander, Het verschil in denken van moslims en niet-moslims (2006) werd genomineerd voor de prestigieuze Socrates Wisselbeker voor meest toegankelijke filosofieboek. Zijn podcasts over polarisatie en meer informatie zijn te vinden op www.insidepolarisation.nl.

Onvrede verklaard vanuit geografische blik

Promovendus Bram van Vulpen doet bij Campus Fryslân onderzoek naar de kloof tussen Randstad en regio. ‘De kloof wordt echt door mensen beleefd, en met goede redenen. Ik denk niet altijd dat er evengoed oog is voor de ruimtelijke verschillen binnen Nederland. Hij concludeert uit zijn onderzoek: ‘De overheid is inclusiever geworden tegenover achtergestelde regio’s, maar van eerlijke verdeling is nog niet meteen sprake.’

Nieuwe naam: Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij

Per 1 september is Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij de nieuwe naam van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienst-wetenschappen. Het waarom hiervan is hier te lezen. Overigens blijft de Bachelor Theologie gewoon bestaan.

Gedenkboek 50 jaar U-raad en
CvB Groningen

Ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van het College van Bestuur en de Universiteitsraad van de RUG is het tweetalige gedenkboek Evenwichtskunst / Balancing Act -Universiteitsraad en College van Bestuur in Groningen 1972-2022 uitgegeven. Het is geschreven en samengesteld door Bart Beijer, Gert Gritter, Mariet Hofstee en Monique Peperkamp, met het accent op de laatste twee decennia. In een kort historisch overzicht staat het beleid van de opeenvolgende Colleges van Bestuur centraal. Onderwerpen als het Groningse Harmoniemodel en de Nobelprijs voor Ben Feringa komen aan de orde, maar ook bijvoorbeeld het mislukte Yantai-project in China blijft niet onvermeld.

www.kleineuil.nl
€ 25,– of gratis downloaden bij de University Press

Kennismaking met de nieuwe rector

Op 1 september volgde Jacquelien Scherpen Cisca Wijmenga op als rector magnificus van de RUG. Net als haar voorgangers levert zij graag haar bijdrage aan Broerstraat 5 met een column. In dit herfstnummer vind je haar eerste op pagina 3. Scherpen werd in 2006 hoogleraar in Groningen en in 2013 directeur van ENTEG (Engineering and Technology Institute Groningen). In 2020 werd zij benoemd tot Captain of Science van de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en dit voorjaar overhandigde Prinses Beatrix haar de Prins Friso Ingenieursprijs 2023. Je kan nader met haar kennismaken in deze korte, vrolijke video

Gaswinning in Groningen: opkrabbelen na een fiasco

De gaswinning in Groningen heeft de relaties tussen alle betrokken partijen beschadigd. Agustin De Julio Pardo beschrijft in een artikel op de RUG-site hoe hij onderzoekt op welke manier deze partijen met elkaar kunnen worden verzoend en hoe het onderlinge vertrouwen kan worden hersteld. Hij is promovendus bij het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen. Ook noemt De Julio Pardo de podcast die hij met collega-onderzoeker Hannah Porada maakt. ‘In Wonderlaand vertellen we op een informele, niet-wetenschappelijke manier verhalen over de cultuur en geschiedenis van Groningen. Experts op allerlei gebieden komen aan het woord over onderwerpen als psychologie, muziek, dialect, geschiedenis en nog veel meer.’

Duurzame nanogenerator van pitrusschuim

Wie wel eens met zijn nagel een stengel pitrus openreet, weet dat daar een strengetje schuimachtig spul in zit. Macro-moleculair chemicus Qi Chen ontdekte dat de unieke vorm van de ‘sneeuwvlokjes’ in de pitrusstengel perfect is voor de bouw van een nanogenerator: een piepklein apparaatje dat een elektrische lading produceert, bruikbaar als sensor of als energiebron. Zo’n nanogenerator kan de huidige trend van steeds kleinere draagbare devices helpen verduurzamen en de plaats innemen van batterijen. Lees hier meer over dit onderzoek.

Basisinkomen blijkt effectieve ontwikkelingshulp

Gewoon geld overmaken aan mensen die in armoede leven werkt. Ze investeren het dan in voedsel, schoon drinkwater, onderwijs en een duurzaam huis met zonnepanelen. Dat blijkt uit een onderzoek van economen van de RUG naar een project van de Nederlandse organisatie INclusion, die in 2020 als eerste een basisinkomenproject startte in Oeganda.

VARIA